Eggers klimatsmarta(re) möte

Redan när du väljer att konferera hos oss gör du ett medvetet val, eftersom vårt hotell är miljöcertifierat enligt Svanens riktlinjer. Men när du bokar vårt klimatsmartare möte bidrar du även till ett trädplanteringsprojekt i Etiopien.

Boka vårt klimatsmarta(re) möte – vi planterar träd!

I vårt klimatsmartare möte ingår:

  • Konferenslokal på vårt miljöcertifierade hotell.
  • Alla måltider är vegetariska.
    Genom att äta mer vegetariskt bidrar vi till mål nr 13 i de Globala målen.
  • Fikabuffé på för- och eftermiddag med mycket grönt och väl utvalda råvaror.
  • Vi skänker 50 kr/deltagare till trädplantering i Etiopien. Du får ett utskrivet gåvobevis från Läkarmissionen*.
    Genom att återplantera träd bidrar vi till mål nr 2, 8, 13 och 15 i de Globala målen.

Gäller för konferenser förlagda under 2021. Går att få både som dagkonferens och konferens med övernattning. Pris vid förfrågan. 

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information eller bokning på tel: 031-333 44 42, eller skicka en förfrågan så återkommer vi inom kort.

Läkarmissionens trädplanteringsprojekt

*Vi planterar träd för varje deltagare

Trädplantering förbättrar klimatet och ger virke, ved eller frukt som familjen själv kan använda eller sälja för att få pengar till annat. Träden blir till långsiktig nytta och glädje även för kommande generationer.

I Etiopien har skogsavverkning och klimatmässigt ohållbara jordbruksmetoder länge varit ett problem. Betande boskap och ved till hushållen har gradvis lett till en utarmning av jorden och på många ställen allvarlig jorderosion. Nu försöker man hitta vägar till hållbara och klimatmässigt motståndskraftiga lösningar.

I Awassa-regionen stöder Läkarmissionen ett trädplanteringsprojekt med olika slags träd, både fruktträd och andra sorter som är särskilt lämpade för regionen och klimatet här. Trädplantering betyder oerhört mycket för befolkningen i området och är en viktig del i att hjälpa utsatta familjer att klara sin livsmedelsförsörjning.

Grundkostnaden för 15 plantor av en snabbväxande sort är 50 kr.

Relaterad läsning:

Varför ska vi äta mer vegetariskt?

Varför pratas det om köttets miljöpåverkan? Spelar det verkligen någon roll vad folk äter?  

Ja, det gör det. Bland annat för att kött- och mejeriprodukter påverkar klimatet ungefär lika mycket som världens alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans. Det beror på flera saker. Kor och får släpper ut stora mängder metan, vilket är en betydligt mer kraftfull växthusgas än koldioxid. Även djurens avföring, gödsel, och produktionen av foder står för stora utsläpp. 

Källa: Naturskyddsföreningen 

Relaterad läsning:
FN:s globala mål

De globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Relaterad läsning:

Läs om vårt miljöarbete


Eget vindkraftverk

Vi har ett eget vindkraftverk som försörjer oss med elektricitet. Och det bästa av allt är att det inte bara gäller oss utan även våra systerhotell Arken Hotel & Art Garden Spa och Varbergs Stadshotell & Asia Spa.
Sus husfru på eggers hotell i göteborg

Vad vi gör varje dag

Här kan du läsa om vad vi gör för att ta ansvar för hur vi påverkar samhället ur ett miljömässigt perspektiv. Allt från städning, uppvärmning, förbrukningsvaror och kaffe.

Certifierade av Svanen

Svanens kriterier ger oss en tydlig riktlinje i vårt miljöarbete och i vad vi kan göra varje dag för att minska på förbrukning av el, vatten och kemiska produkter.