Yoga-paket

dökmv dlc päo ölc d

Du är här

Historisk visning av Hôtel Eggers – 30 min

Historisk visning av Hôtel Eggers – 30 min

Hôtel Eggers öppnade 1859 och är Sveriges tredje äldsta hotell som är i drift och som numera är K-märkt. Vill ni höra mer om hotellet, dess historia och gäster som har passerat samt se lite av huset är ni välkomna att boka en visning.